Υπηρεσίες

H NeoLab παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της Εργαστηριακής διερεύνησης Μεταβολικών νοσημάτων με την πραγματοποίηση:

  • Αναλύσεων που σχετίζονται με την προληπτική διερεύνηση μεταβολικών νοσημάτων σε νεογνά.
  • Αναλύσεων που σχετίζονται με την διερεύνηση μεταβολικών νοσημάτων σε παιδιά/ενήλικες  με αντίστοιχα συμτώματα.
  • Ερευνητικών μελετών σε συνεργασία  με Πανεπιστημιακά κέντρα /Παιδιατρικές Κλινικές  της χώρας