Η Εταιρεία

H NeoLab ιδρύθηκε από ομάδα βιοχημικών και ιατρών με μακροχρόνια εμπειρία στην εργαστηριακή διερεύνηση των μεταβολικών νοσημάτων καθώς και στον Προληπτικό Έλεγχο Νεογνών (NewbornScreening).

Από την δημιουργία της, η NeoLab εφάρμοσε πρώτη στην Ελλάδα πρωτοπόρες εργαστηριακές Τεχνικέςπου χρησιμοποιούνται διεθνώς και έχουν ευρεία αποδοχή (Δίδυμη Φασματομετρία μάζας – TandemMS) στην ανίχνευση μεταβολικών νοσημάτων σε πρώτο επίπεδο, συμπληρώνοντας τις μεθόδους αυτές με καθιερωμένες λεπτομερείς τεχνικές διερεύνησης στο επίπεδο των Βιοχημικών Μεταβολιτών (ανάλυση Οργανικών οξέων στα ούρα με Αέρια Χρωματογραφία/Φασματομετρία Μάζας – GC-MS, ανάλυση Αμινοξέων ) κ.λπ. Στον τομέα αυτό και με γνώμονα την πληρέστερη διερεύνηση κατηγοριών Μεταβολικών Νοσημάτων, συνεχώς επεκτείνει τις προσφερόμενες αναλύσεις.

Από το 2004, η Εταιρεία δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο τομέα, την Εργαστηριακή διερεύνηση Μεταβολικών Νοσημάτων. Η δραστηριότητα αυτή επιμερίζεται σε δύο αλληλοσυμπληρούμενους τομείς:

  • Προληπτικός έλεγχος που πραγματοποιείται σε ασυμπτωματικά νεογνά
  • Διερεύνηση Μεταβολικών νοσημάτων (SelectiveScreening) που πραγματοποιείται:
    1. Στα πλαίσια περαιτέρω ελέγχου παθολογικών ευρημάτων στον προληπτικό έλεγχο
    2. Στα πλαίσια διερεύνησης παιδιών/ ενηλίκων που τα κλινικά τους χαρακτηριστικά θέτουν υποψία μεταβολικού νοσήματος.

Ταυτόχρονα κατόρθωσε να προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές σε χρόνο πραγματικά χρήσιμο για την διερεύνηση επειγόντων και σοβαρών περιστατικών χάρη στην οργάνωση και κυρίως την συμβολή του επιστημονικού και υποστηρικτικού προσωπικού της.

Η οργάνωση και ανάπτυξη των προσφερόμενων υπηρεσιών , συνοδεύεται από μία σοβαρή επένδυση στα θέματα ποιότητας των αποτελεσμάτωντου εργαστηρίoυ με εσωτερικό και εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο και συμμετοχή στα Διεργαστηριακά προγράμματα των μεγαλύτερων αντίστοιχων διεθνών οργανισμών και συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς στο χώρο της διερεύνησης Μεταβολικών Νοσημάτων.

Με την συνολική δραστηριότητα της, πιστεύουμε ότι η NeoLab συμβάλλει στην αύξηση των Διαγνωστικών εργαλείων που τίθενται στη διάθεση του Ιατρού, στη προσπάθεια του για αντιμετώπιση ενός επείγοντος και σοβαρού περιστατικού και στην κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσει την ανάπτυξη της.