Οικονομικά Στοιχεία

1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2012 ισολογισμός_2012
2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 28.06.2013 πρόσκληση_ΤΓΣ_28.6.2013.doc
3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 25.02.2014 πρόσκληση_ΕΓΣ_25.02.2014
4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2013 ισολογισμός_2013
5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 20.06.2014 πρόσκληση_ΤΓΣ_20.6.2014.doc
6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 16.01.2015 πρόσκληση_ΕΓΣ_16.1.2015.doc
7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 30.06.2015 πρόσκληση_ΤΓΣ_30.06.2015.doc
8 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2014 ισολογισμός_2014
9 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 18.05.2016 πρόσκληση_ΕΓΣ_18.05.2016.pdf
10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TΓΣ 24.08.2016 πρόσκληση_ΤΓΣ_24.08.2016.pdf
11 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2015 ισολογισμός_2015
12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TΓΣ 20.07.2017 πρόσκληση_TΓΣ_20.07.2017.pdf
13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 27.12.2017 PROSKLISI_EGS_122017.pdf
14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 25.07.2018 TGS_25072018.pdf
15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 29.11.2018 prosklisi_EGS_29112018.pdf
16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 29.08.2019 TGS.pdf