Προληπτικός Έλεγχος

Ο Προληπτικός Έλεγχος Νεογνών (Π.Ε.Ν.) είναι δραστηριότητα της Δημόσιας Υγείας με σκοπό:

Την ανίχνευση ασθενειών για τις οποίες η έγκαιρη παρέμβαση οδηγεί σε ελάττωση ή αποκλεισμό της  θνησιμότητας , παθολογίας  ή γενικότερα επιπλοκών στην υγεία του πάσχοντος.Πραγματοποιείται στο σύνολο ενός καθορισμένου νεογνικού πληθυσμού, προσυμπτωματικά, σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια από την στιγμή της γέννησης.

Ο  Π.Ε.Ν. δεν αποτελεί μέθοδο Διάγνωσης  οποιουδήποτε από τα διερευνούμενα νοσήματα.

Ο σκοπός του είναι ο εντοπισμός  νεογνών  για τα οποία υπάρχει σοβαρή υποψία πάθησης.

Η οριστική διάγνωση ή o αποκλεισμός πραγματοποιείται εν συνεχεία με εξειδικευμένες αναλύσεις.

Οι πραγματοποιούμενες αναλύσεις στο Εργαστήριο, είναι διεθνώς αναγνωρισμένες.

Ο Προληπτικός Έλεγχος Νεογνών άρχισε την δεκαετία του ‘60 για την ανίχνευση της φαινυλκετονουρίας από μια σταγόνα αίματος σε κάρτα Guthrie. Αργότερα προστέθηκαν άλλα νοσήματα όπως συγγενής υποθυρεοειδισμός,  συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων , Ινοκυστική νόσος  η διερεύνηση των οποίων πραγματοποιείται σήμερα με εξαιρετικά ευαίσθητες και αυτοματοποιημένες μεθόδους και τα προγράμματα ανίχνευσης επεκτάθηκαν στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες.

Την τελευταία δεκαετία, η εφαρμογή της τεχνικής φασματομετρίας μάζας (TandemMSέδωσε την δυνατότητα επέκτασης σε άλλα νοσήματα, αφού επιτρέπει τον ταυτόχρονο προσδιορισμό  60 περίπου ενώσεων-μεταβολιτών. Η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται διεθνώς στα περισσότερα κέντρα στην Ευρώπη και την Αμερική.

Η επέκταση του ανιχνευτικού ελέγχου νεογνών με TandemMS, αποτελεί πρωτοποριακή κίνηση για τα ελληνικά δεδομένα, στον χώρο της προληπτικής ιατρικής.